Obogatitvene dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VKLJUČENE V KURIKULE ENOT ŠOL. LETO 2018/2019

ENOTA MORNARČEK PIRAN

izvajalec/ka
 GIBAMO Z LUTKO Andrej Žibert
 POIGRAVANJE Z GLINO Lavra Bregar
 GIBALNA URICA Janja Černe
 JOGA ZA OTROKE Liljana Pevc
Obogatitvene dejavnosti v enoti Mornarček bodo potekale v sklopu skupnih dejavnosti v enoti.  
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI  MRONARČEK: 
KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Katja Kovač
ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA Sara Tutnjić
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Milica Krajnc
STROKOVNA KNJIŽNICA  Iva Ivančić

ENOTA BARČICA PORTOROŽ

izvajalec/ka
GIBALNO DIDAKTIČNE URICE Sabina Vidic
NARAVOSLOVNI KOTIČEK Roman Zabukovec
PRAVLJICA MALO DRUGAČE  Katja Levac
USTVARJALNICE  Nataša Ogris, Zoja Kogoj 
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI BARČICA: 
GIBALNE URICE
(Dejavnost bo potekala vsak drugi torek od 15.00 do 16.00)
Valentina Pregarac
ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA Metka Furlanič
KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Tjaša Nižetič Sardžoski
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Nataša Ogris, Katja Levac
Obogatitvene dejavnosti v enoti bodo potekale v sklopu skupnih dejavnosti v enoti na izbrano temo.

OBOGATITVENA DEJAVNOST NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA

izvajalec/ka

POHODNIŠTVO
(sodelujoči otroci in starši obeh enot)

Načrtovana izvedba v šolskem letu 2018/2019:

1. jesenski medgeneracijski pohod v sklopu prireditve Simbioza giba (22. oktober)
2. tradicionalni Škratov pohod z lučkami po Piranu v decembru
3. gibalna urica v enoti Barčica za otroke in starše obeh enot
4. spomladanski pohod v mesecu aprilu

Nataša Ogris, Roman Zabukovec

Obogativene dejavnosti potekajo v okviru posamezne enote, vodijo jih vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Čas izvedbe se določi v letnem delovnem načrtu strokovnega strokovnega aktiva. Namenjene so vsem otrokom glede na njihovo starost, zmožnosti in interes ter so za starše brezplačne.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086