Obogatitvene dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VKLJUČENE V KURIKULE ENOT ŠOL. LETO 2018/2019

ENOTA MORNARČEK PIRAN

izvajalec/ka
 ZVOK, LUTKA IN GIB Andrej Žibert
 OBLIKOVANJE GLINO Lavra Bregar
 GIBALNA URICA Janja Černe
 ZAPLEŠIMO SKUPAJ/za otroke oddelkov 2-3 in 1-6  Brina Klemenčič
Obogatitvene dejavnosti v enoti Mornarček bodo potekale v sklopu skupnih dejavnosti v enoti.  
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI  MORNARČEK: 
KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Valentina Šestanj
ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA Sara Tutnjić, Janja Černe
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Milica Krajnc, Mateja Bregar
STROKOVNA KNJIŽNICA  Iva Ivančić

ENOTA BARČICA PORTOROŽ

izvajalec/ka
POIGRAVANJE Z GLINO Sabina Vidic
NARAVOSLOVNI KOTIČEK Roman Zabukovec
PRAVLJICA MALO DRUGAČE  Katja Levac
USTVARJALNICE  Nataša Ogris
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI BARČICA: 
GIBALNE URICE
(Dejavnost bo potekala 1X tedensko)
Roman Zabukovec, Iva Ivančić
ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA Metka Furlanič
KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Tjaša Nižetič Sardžoski
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Katja Levac
Obogatitvene dejavnosti v enoti bodo potekale v sklopu skupnih dejavnosti v enoti na izbrano temo.

OBOGATITVENA DEJAVNOST NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA

izvajalec/ka

POHODNIŠTVO
(sodelujoči otroci in starši obeh enot)

Načrtovana izvedba v šolskem letu 2019/2020:

1. jesenski medgeneracijski pohod 
2. tradicionalni Škratov pohod z lučkami po Piranu v decembru
3. gibalna urica v enotah
4. spomladanski pohod v mesecu aprilu

Roman Zabukovec

Obogativene dejavnosti potekajo v okviru posamezne enote, vodijo jih vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Čas izvedbe se določi v letnem delovnem načrtu strokovnega strokovnega aktiva. Namenjene so vsem otrokom glede na njihovo starost, zmožnosti in interes ter so za starše brezplačne.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086