Vizija vrtca

VIZIJA VRTEC MORNARČEK PIRAN 

S profesionalno usposobljenim kadrom, kakovostnimi medosebnimi odnosi ter partnerskim sodelovanjem s starši in okoljem, omogočamo soustvarjanje najugodnejših pogojev za vsestranski razvoj otrok v varnem, zdravem in spodbudnem okolju.

POSLANSTVO VRTCA MORNARČEK PIRAN

V Vrtcu Mornarček Piran si zaposleni s profesionalnim odnosom in ustvarjalno klimo prizadevamo za uresničevanje ciljev Kurikula za vrtce ter vzpostavljanje partnerskega sodelovanja s starši in okoljem.

Otrokom ustvarjamo pogoje, ki bodo omogočali igrivo otroštvo, razvoj individualnih in socialnih kompetenc in lastnih interesov.

VREDNOTE V VRTCU MORNARČEK PIRAN:

Odgovornost, strokovnost, poštenost, iskrenost, znanje, osebna rast, enakopravnost, ustvarjalnost.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086