Organiziranost vrtca

Vrtec Mornarček Piran posluje od ponedeljka do petka skozi vse leto, razen ob praznikih od 6.30 do 17.00 ure. V vrtcu je igralnica namenjena sprejemanju in oddajanju otrok, v dopoldanskem času pa se uporablja za dejavnosti v manjših skupinah.

Vrtec Mornarček Piran izvaja vzgojno izobraževalno dejavnost v dveh enotah.

Enota Mornarček v Piranu, ulica IX. Korpusa 40/a, stoji pod mestnim obzidjem. Tik ob stavbi leži veliko terasasto otroško igrišče, ki otrokom nudi raznolike možnosti za igro na prostem. Igrišče je opremljeno z novimi igrali, ki so certificirana in ustrezajo vsem varnostnim standardom, tako po materialih, izdelavi in postavitvi. V stavbi so otrokom namenjene igralnice s sodobno opremo, ki jim je vedno na razpolago. Na voljo so jim različni kotički za igro v manjših skupinah, prostor za umik, pri otrocih od 4. leta dalje pa tudi računalniki s primernimi programi.

V enoti je tudi bogata strokovna in otroška knjižnica. Otroška knjižnica je namenjena dejavnosti knjižne vzgoje, v njej potekajo ure pravljic, zgodnje učenje angleškega jezika. Otroci si skupaj s starši v otroški knjižnici izposojajo knjige na dom.

Oddelek za otroke od 1. do 2. leta ima veliko pokrito teraso in svoje travnato igrišče.

V tej enoti sta tudi centralna kuhinja in uprava vrtca.

Enoto Mornarček v Piranu v šolskem letu 2018/2019 sestavlja 6 oddelkov:

3 oddelki prvega starostnega obdobja (od 1. do 3. leta starosti):

  • 2 homogena oddelka 1-2 leti
  • 1 homogeni oddelek 2-3 leta

3 oddelki drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta starosti)

  • 2 heterogena oddelka 3-5 let
  • 1 homogeni oddelek 5-6 let
  • Vodja enote in strokovnega aktiva z obveznostjo v oddelku – Jana Šajn


Enota Barčica v Portorožu, Sončna pot 20/a, leži v šolskem kompleksu tik ob osnovni šoli in Centru za korekcijo sluha in govora, s katerima ima skupno igrišče.Vse igralnice so opremljene z otrokom ustrezno opremo in raznovrstnimi kotički. V enoti je velik večnamenski prostor za prireditve, skupinske dejavnosti in telovadbo. Urejen je tudi poseben prostor za računalništvo in knjižnico za otroke in starše.

Oddelkom od 1. do 3. leta je namenjena tudi terasa in travnato igrišče. Oddelkom drugega starostnega obdobja je namenjen atrij s sestavljenim igralom, do katerega je neposreden dostop iz vseh igralnic.

Enoto Barčica v Portorožu v šolskem letu 2018/2019 sestavlja 5 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja:

2 oddelka prvega starostnega obdobja (od 1. do 3. leta starosti)

  • 1 homogeni oddelek 1-2 leti
  • 1 homogeni oddelek 2-3 leta

2 oddelka drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta starosti):      

  • 1 heterogeni oddelek 3-5 let
  • 1 heterogeni oddelek 4-6 let
  • Vodja enote in strokovnega aktiva z obveznostjo v oddelku - Katja Levac

V enoti Barčica deluje razdelilna kuhinja in pralnica.

Skupne službe vrtca Mornarček:
ravnateljica Vrtca Mornarček: Renata Novak – pedagoško vodenje in poslovanje
vodja projektov: Lavra Bregar – vodenje zdravstveno-higienskega režima in prehrane ter vzgojiteljica s polovično obveznostjo v oddelku.
svetovalna služba: Vesna Prunk
vodja kuhinje: Nada Petrovič
računovodja: Olga Ljubec
poslovna sekretarka: Nataša Stojkovič

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086