Sistem kakovosti v vrtcu

Vodenje sistema kakovosti v Vrtcu Mornarček Piran po zahtevah standardov kakovosti KzP:2008 in KzP:2016 (Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju) in ISO 9001:2008 in ISO 9001:2015

Poslanstvo Vrtca Mornarček Piran je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje za vse otroke vključene v naš vrtec. Vrtec Mornarček Piran z načrtovanjem svojega življenja in dela upošteva interese otrok, njihovih staršev, zaposlenih v vrtcu ter lokalne skupnosti, v kateri vrtec deluje.

Zaposleni Vrtca Mornarček Piran smo s svojim delovanjem zavezani k uresničevanju vizije našega vrtca, ki opredeljuje dolgoročni in kratkoročni razvoj vrtca. Ob uresničevanju razvoja vrtca ustvarjamo pogoje za kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok ob sodelovanju s starši ter okolja.

Z uveljavljanjem zahtev standardov kakovosti Kakovost za prihodnost: 2008 in ISO 9001:2008 v Vrtcu Mornarček Piran, svoje delo ves čas spremljamo in preverjamo. Na tej podlagi uvajamo izboljšave, spremembe in razvojno načrtujemo.

DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018:

- javna predstavitev dejavnosti Unesco projekta Voda od mita do arhitekture v gledališču Tartini in otvoritvijo razstave v galeriji Herman Pečarič,

- izdaja publikacije Unesco projekta,

- izvedba javne športne prireditve na Tartinijevem trgu v Piranu z naslovom Mornarčki ta pravi, smo fit in zdravi s sodelovanjem športnih društev (AD Piran, KK 3x3 Piran), ZD Piran in JP Okolje PIran,

- aktivno sodelovanje otrok s strokovnimi delavci na občinski prireditvi v Avditoriju,

- aktivno sodelovanje otrok na delavnicah "Morske ustvarjalnice" ob Dnevih Evropske kulturne dediščine,

- izvedba letovanja otrok na Rakitni v mesecu maju 2018,

- aktivno sodelovanje otrok na različnih dejavnostih v lokalnem okolju (ex tempore, dan Zemlje..),

- prejeto priznanje Najbolj športni vrtec v šolskem letu 2017/2018,

- uspešni predstavitvi strokovnega dela v vrtcu na Konferenci za kakovost in na III. mednarodni konferenci Talent education,

- uspešna izvedba hospitacij na področju likovne in gibalne vzgoje s PF v Kopru,

- iz naslova tržne dejavnosti sanacija sanitarij in umivalnice v enoti Barčica, ureditev igralnice in zbornice z novim pohištvom in kotički za otroke v enoti Barčica, vgraditev novih igral na igrišču enote Mornarček, zamenjava vrat v sanitarijah enote Mornarček, vgraditev elementov za varnost otrok (ograja, zaščitni elementi na ograji, ograja...),

- uspešna realizacija zunanje presoje sistemov kakovosti v vrtcu v mesecu januarju,

-izvedba skupne krvodajalske akcije zaposlenih in staršev ter sodelovanjem RK PIran.

 

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086