Sistem kakovosti v vrtcu

Vodenje sistema kakovosti v Vrtcu Mornarček Piran po zahtevah standardov kakovosti  KzP:2016 (Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju) in ISO 9001:2015

Poslanstvo Vrtca Mornarček Piran je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje za vse otroke vključene v naš vrtec. Vrtec Mornarček Piran z načrtovanjem svojega življenja in dela upošteva interese otrok, njihovih staršev, zaposlenih v vrtcu ter lokalne skupnosti, v kateri vrtec deluje.

Zaposleni Vrtca Mornarček Piran smo s svojim delovanjem zavezani k uresničevanju vizije našega vrtca, ki opredeljuje dolgoročni in kratkoročni razvoj vrtca. Ob uresničevanju razvoja vrtca ustvarjamo pogoje za kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok ob sodelovanju s starši ter okolja.

Z uveljavljanjem zahtev standardov kakovosti Kakovost za prihodnost: 2016 in ISO 9001:2015 v Vrtcu Mornarček Piran, svoje delo ves čas spremljamo in preverjamo. Na tej podlagi uvajamo izboljšave, spremembe in razvojno načrtujemo.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086