Sistem kakovosti v vrtcu

Vodenje sistema kakovosti v Vrtcu Mornarček Piran po zahtevah standardov kakovosti  KzP:2016 (Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju) in ISO 9001:2015

Poslanstvo Vrtca Mornarček Piran je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje za vse otroke vključene v naš vrtec. Vrtec Mornarček Piran z načrtovanjem svojega življenja in dela upošteva interese otrok, njihovih staršev, zaposlenih v vrtcu ter lokalne skupnosti, v kateri vrtec deluje.

Zaposleni Vrtca Mornarček Piran smo s svojim delovanjem zavezani k uresničevanju vizije našega vrtca, ki opredeljuje dolgoročni in kratkoročni razvoj vrtca. Ob uresničevanju razvoja vrtca ustvarjamo pogoje za kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok ob sodelovanju s starši ter okolja.

Z uveljavljanjem zahtev standardov kakovosti Kakovost za prihodnost: 2016 in ISO 9001:2015 v Vrtcu Mornarček Piran, svoje delo ves čas spremljamo in preverjamo. Na tej podlagi uvajamo izboljšave, spremembe in razvojno načrtujemo.

DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019:

- javna predstavitev dejavnosti Unesco projekta Od vrta do prta in otvoritvijo razstave v galeriji Herman Pečarič,

- izdaja publikacije Unesco projekta,

- sodelovanje otrok na množičnih športnih prireditvah v kraju; Kapkov tek v okviru 6. Istrskega maratona, Množični tek za otroke

- aktivno sodelovanje otrok s strokovnimi delavci na 71. Pomorskem krstu v Piranu,

- obisk vodnice in terapevtskega psa društva Tačke pomagačke,

- medgeneracijsko sodelovanje s starejšimi občani-predstavitev pravljice ga. Tončke Senčar in medgeneracijsko sodelovanje v okviru pohodništva,

- aktivno sodelovanje otrok na slikarskem ex temporu v Piranu,

- sodelovanje v projektu Skupnostni vrt-zasaditev drevesa na igrišču vrtca,

- uspešna izvedba letovanja otrok na Rakitni v mesecu maju 2019,

- aktivno sodelovanje z umetniki s področja glasbe in likovne umetnosti: Dan ustvarjalnosti v vrtcu,

- prejeto priznanje Zavoda za šport Planica Najbolj športni vrtec v šolskem letu 2018/2019,

-realizacija strokovnega izobraževanja v vrtcu v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS za strokovne delavce obalno-kraške regije na temo formativnega spremljanja,

- uspešna izvedba hospitacij s področja likovne in gibalne vzgoje v sodelovanju s PF v Kopru,

-  v šolskem letu 2018/2019 smo uredili predprostor in prostore ob centralni kuhinji v enoti Mornarček z novo keramiko, prepleskali smo nekatere prostore, nadaljevali smo z zaščito ograje vrtca zaradi varnosti otrok, 

- uspešno smo realizirali zunanjo presojo sistemov kakovosti v vrtcu v mesecu januarju,

- v mesecu juniju smo v enoti Barčica odprli popoldanski izmenski oddelek za potrebe varstva otrok vrtcev občine Piran.

 

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086