Zaposleni

Spoštovani starši!

V Vrtcu Mornarček Piran si vsi zaposleni, strokovni delavci kot tudi drugi zaposleni prizadevamo, da se vaš otrok v našem vrtcu počuti varno, srečno in prijetno. Z organizacijo življenja in dela v našem vrtcu ustvarjamo pogoje za srečne in zanimive dogodke v otroštvu vašega otroka, kar izkazujemo s kakovostno izvedbo programa, spodbujanjem pestrih interakcij med otroki, z aktivnim sodelovanjem z okoljem ter pozitivno komunikacijo med vsemi udeleženci. Svoje delo nenehno nadgrajujemo in izboljšujemo tudi z izvajanjem sistema kakovosti ISO:9001 in KzP:2008.

V imenu zaposlenih

ravnateljica:

Renata Novak

© 2017 Vrtec Mornarček Piran