PREHRANA OTROK V VRTCU

Otrokov razvoj je neločljivo povezan s prehrano. Otrok si v obdobju rasti ustvarja temelje zdravja za vse življenje. Svoje prehrambene navade in pestrost okusov osvoji v zgodnji otroški dobi in se kasneje težko spreminjajo. V vrtcu se zavedamo, da smo soustvarjalci otrokovega celostnega razvoja. Na področju prehrane imamo jasen cilj, kako izgraditi zdrav odnos do prehrane in poskrbeti za zdrav otrokov razvoj.

Otrokom nudimo varno, sveže pripravljeno, pestro in hranilno uravnoteženo prehrano.
Skrbimo, da uživajo redne obroke.
Pri zajtrku jim ponudimo jabolko.
Sveže sadje imajo vedno na razpolago.
Spodbujamo jih k pitju vode – avtomat z vodo jim je vedno dostopen.
Navajamo jih na higieno rok pred jedjo, na uporabo pogrinjkov in celotnega pribora, na vljudnostne izraze ter dekorativno opremljenost mizic.
Zajtrk poteka v manjših skupinah v jedilnem kotičku.
Dnevno je pri zajtrku na izbiro več vrst kruha, napitkov in prilog.
Nudimo tudi zdravniško predpisano dietno prehrano.
Glavne naloge:

dosledno upoštevanje smernic zdrave prehrane
spremljanje izvajanja preventivnih ukrepov s področja zdravja otrok in zaposlenih ter načrtno vključevanje vsebin zdravstvene vzgoje v načrt pedagoškega dela
spremljanje procesa prehranjevanja v okviru dnevnega reda
spremljanje odziva otrok ob uvajanjih nove hrane in dogovori z vodjo kuhinje

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086