Spoštovani starši,

obveščamo vas, da lahko na Občini Piran, uveljavljate dodatno znižano plačilo vrtca za en dohodkovni razred, zaradi uveljavljanja reševanja osnovnega stanovanjskega problema z nakupom ali gradnjo nepremičnine na območju občine Piran ali pa z dokazili o plačevanju najemnine za stanovanje, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda.

V kolikor želite uveljavljati zgoraj opisano olajšavo, je potrebno izpolniti vlogo z zahtevanimi prilogami, ki jih je predpisala Občina Piran.

pdfObvestilo-dodatno znižanje vrtca

Starši, sodelujte z nami pri osveščanju o škodljivih vplivih sonca in rešite spletni vprašalnik. 

S preventivnim programom Varno s soncem opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov.

URL: https://www.1ka.si/a/220223. Ker je dostop do ankete časovno omejen, vljudno prosimo, da  anketo izpolnite najkasneje do 21.julija 2019.

 

stran 1 od 63

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086