Pojav novega koronavirusa zahteva potrebo po spremembi ustaljenih navad obnašanja in določene prilagoditve v življenju in delu vrtca.

Ob postopnem odpiranju vrtcev v Sloveniji smo prejeli Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

V skladu s priporočili NIJZ je potrebno upoštevati  naslednji protokol:

Prihod v vrtec:

 • Pred prihodom v vrtec starši vrtcu posredujejo podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka (izjava).
 • V območje vrtca lahko vstopate le zdravi in z zaščitno masko.
 • Ob vstopu v vrtec si morate obvezno razkužiti roke.
 • Otroka v vrtec pripeljejo le člani istega gospodinjstva. Otroka pripelje ena oseba naenkrat.
 • V garderobi in na hodnikih vrtca se ne zadržujemo. V kolikor je v garderobi več staršev, počakamo na razdalji.
 • Otroka pospremite do igralnice. Ne zadržujte se na hodnikih vrtca.
 • Staršem priporočamo, da otroci  prihajajo v vrtec do 8.30 zjutraj, takrat se zapirajo tudi vsi stranski vhodi. Stranske vhode ponovno odpiramo ob 14. uri.

Odhod iz vrtca:

 • Pojdite do igralnice, kjer se nahaja vaš otrok oz. do igralnice, kjer se nahajajo otroci iz enote ob odhajanju domov.
 • Prevzem otroka opravite čim hitreje ter zapustite stavbo vrtca.
 • V skladu s priporočili NIJZ zadrževanje na igriščih vrtca ob odhajanju domov, ni dovoljeno.

Igrače in ninice:

 • Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač od doma.
 • Otroci lahko prinesejo le ninice in dude, ki jih bodo imeli pri počitku.
 • Strokovni delavci v vrtcu bodo izbirali igrače za igro, ki se lahko pogosto perejo in razkužujejo.

Rezervna oblačila:

 • Oblačila otroka so shranjena v omarici ali na obešalnikih, poleg je zmeraj rezervna plastična vrečka za mokra oblačila.

Uvajanje novincev:

 • Od 1.6. 2020 se lahko pričnejo uvajati otroci novinci. Starši naj bodo v igralnici z otrokom največ 30 minut. Pri tem naj uporabljajo masko.

Uprava vrtca:

 • Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e naslovov. V kolikor to ni mogoče, svoj prihod v vrtec najavite po telefonu in v vrtec vstopajte le v času uradnih ur.

Osnovne informacije o organizaciji dela v obdobju od 1.6.2020 dalje:

 • S 1.6.2020 se bodo ponovno formirale že ustaljene skupine otrok. Vrtec bo pričel delovati v poslovalnem času, kot pred epidemijo.
 • Ker bodo še vedno veljali nekateri preventivni ukrepi po priporočilih NIJZ, se bodo otroci ob prihodu v vrtec zbirali do 7.30 v sprejemni igralnici, nato oddidejo v svoje matične igralnice. V sprejemni igralnici se otroci združijo ponovno šele ob 16.uri.
 • Po navodilih NIJZ otrokom rok ne razkužujemo. Vzgojitelji bodo poskrbeli za pogosto umivanje z milom.
 • Strokovni delavci ob srečevanju s starši uporabljajo masko ali vzdržujejo razdaljo.
 • Vzgojitelj in otroci vzpostavljajo običajen fizični stik, ki bo po dolgotrajni odsotnosti iz vrtca še zlasti pomemben.

V kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavijo znaki okužbe s covid-19, je potrebno takoj obvestiti vrtec. Vrtec obvesti NIJZ.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje protokola.

Lepo pozdravljeni.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086