Rezultati anketnega vprašalnika za starše 2013/2014

Rezultati anketnega vprašalnika za starše/ šolsko leto 2013/2014

Piran, junij 2014

1. Število/odstotek vrnjenih vprašalnikov

Od vključenih 162 otrok vrnjenih 110 anketnih vprašalnikov ali 67,9%.

 

2. Poslovalni čas vrtca

 

Enota Mornarček – 61 anket:

1 starš bi potreboval vrtec tudi popoldan.

 

Enota Barčica – 49 anket:

7 staršev potrebuje vrtec že od 6.00 do 17.00.

 


3. Izvajanje vzgojno izobraževalnega programa 
Starši ocenjujejo izvajanje vsebinskih programov v Vrtcu Mornarček Piran večinoma kot zelo ustrezne.
Posamezni starši bi si želeli še več poudarka na izletih, letovanjih in boljšo ponudbo dodatnih programov (83% ocenjuje izvajanje programov
kot zelo kakovostno in ne bi ničesar spremenili (vrednost 5). 11% staršev ocenjuje program z vrednostjo 4.
5% staršev z vrednostjo 3 in 1% staršev z vrednostjo 2.
 
4. Sodelovanje s starši
Večina anketiranih staršev meni, da so organizirane vsebine sodelovanja na nivoju vrtca, enot in oddelkov ustrezne (1% staršev meni, da niso ustrezne,
67% ocenjuje sodelovanje z najvišjo vrednostjo 5, kot zelo ustrezne).
 
5. Strokovnost zaposlenih
Kar 82% anketiranih staršev ocenjuje, da je strokovni kader dobro strokovno usposobljen (vrednost 5).
 
6. Pridobivanje informacij
Iz ugotovljenega je razvidno, da starši najpogosteje pridobivajo informacije na način, kjer je vzpostavljena tudi medosebna komunikacija s strokovnimi
delavkami ter iz oglasnih desk oddelka, katerim smo v zadnjih letih posvetili tudi več pozornosti. Starši pogosteje spremljajo tudi spletno stran vrtca, kjer
so poleg osnovnih podatkov o vrtcu tudi dogodki posameznih oddelkov in dnevna obvestila za starše. 
 
7. Splošna ocena zadovoljstva staršev z vrtcem
Splošna ocena zadovoljstva staršev z vrtcem v primerjavi s številom oddanih vprašalnikov ter izpolnjenega vprašanja – Kakšno ocenjujete vaše zadovoljstvo
vrtcem?:
69% staršev je zelo zadovoljnih z vrtcem – vrednost 5.
28% smo zadovoljni – vrednost 4.
4% smo srednje zadovoljni z vrtcem – vrednost 3.
Odgovorov z vrednostjo 1 in 2 ni bilo.

Srednja vrednost splošnega zadovoljstva staršev v šolskemu 2013/2014 je 4,4.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086