Zunanja presoja sistemov kakovost v vrtcu
Četrtek 31 Januar 2019
Zadetki : 96
od Renata Novak
Kraj dogodka enota Barčica, enota Mornarček
V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki SIQ bo v Vrtcu Mornarček Piran izvedena redna presoja sistema vodenja kakovosti po zahtevah standardov: KzP: 2008 in ISO 9001: 2008 in prehodna presoja ISO 9001:2015 in KzP: 2016.
© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086