vprašalnik VARNO S SONCEM

Starši, sodelujte z nami pri osveščanju o škodljivih vplivih sonca in rešite spletni vprašalnik. 

S preventivnim programom Varno s soncem opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov.

URL: https://www.1ka.si/a/220223. Ker je dostop do ankete časovno omejen, vljudno prosimo, da  anketo izpolnite najkasneje do 21.julija 2019.

 

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086