UNESCO

UNESCO - Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo

Slovenske UNESCO ASP Pridružene šole in vrtci so del mednarodne UNESCO mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila kot prva šola v Sloveniji sprejeta v njene vrste OŠ Cirila Kosmača iz Pirana zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije.

 Odprtost in spodbujanje k sožitju sta dva izmed glavnih ciljev Unescovih šol po vsem svetu. Njihov temelj delovanja so 4 stebri izobraževanja (po Jacquesu Delorsu):

Učiti se, da bi vedeli!

Učiti se delati!

Naučiti se živeti skupaj!

Učiti se biti!

Vrtec Mornarček Piran je vključen v Unesco od leta 1999. Z izvajanjem projekta Naš kraj – njegova kulturna in naravna dediščina želimo otrokom približati preteklost, ki se je vtisnila v vsakdanji utrip našega kraja. Ob raziskovanju in reševanju preprostih problemov otroci razvijajo kritično mišljenje ter pozitivne vrednote do svojega okolja. Povezujemo se z lokalno skupnostjo, številnimi strokovnjaki in ustanovami ter starši, ki s svojim prispevkom obogatijo naše dejavnosti.

Sodelujemo z Unesco zavodi Slovenije ter obeležujemo  mednarodne dneve unesco koledarja. Prispevke o našem delu objavljamo na spletni strani vrtca, v lokalnih medijih ter v publikaciji na koncu šolskega leta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Unesco koordinatorica Lavra Bregar

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086