logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

2. Zdrav vrtec v zdravem mestu

  • Kako skrbimo za svoje zdravje?
  • Kaj si želimo v zdravem mestu?

Namen:

  • Izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven njega (zdrava prehrana, zasaditev vrta…, obisk na bližnjem vrtu)
  • Razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje (vsakodnevno gibanje…)
  • Krepitev zdravja otrok in celotne družine (pohod, gibalne delavnice…)

1. UNESCO ASPnet projekt : Naš kraj - njegova kulturna in naravna dediščina

Naš kraj je s svojo bogato kulturno in naravno dediščino otrokova prva učilnica za raziskovanje.Z izvajanjem Unesco ASPnet projekta Naš kraj - njegova kulturna in naravna dediščina spodbujamo vpetost vrtca v lokalno okolje ter spodbijamo medsebojno sožitje ljudi našega kraja. To je temeljna kulturna vloga, ki jo ima vrtec v svojem okolju. Že vrsto let si prizadevamo otrokom približati preteklost ...

Preberite več:
2. Zdrav vrtec v zdravem mestu

Kako skrbimo za svoje zdravje? Kaj si želimo v zdravem mestu? Namen: Izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven njega (zdrava prehrana, zasaditev vrta…, obisk na bližnjem vrtu) Razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje (vsakodnevno gibanje…) Krepitev zdravja otrok in celotne družine (pohod, gibalne delavnice…) ...

Preberite več:
3. Varno s soncem - varovanje pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov

Z izvajanjem projekta želimo otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju....

Preberite več:
4. Zelene javne institucije in druge okoljske aktivnosti - varovanje okolja in naravnih virov

Z okoljsko vzgojo v vrtcu ozaveščamo otroke in navajamo na pozitiven ter skrben odnos do narave in okolja. Poleg tega otroke navajamo tudi na skrb za varovanje zdravja in ustvarjanje čim bolj kakovostnih medsebojnih odnosov. Z okoljsko vzgojo gradimo temelje, da je spremenjen človekov odnos do žive in nežive narave nuja in pogoj ne le za boljšo prihodnost, temveč predvsem za obstoj življenja na Ze...

Preberite več:
5. Varno v prometu in projekt Pasavček

Otroci imajo pravico do varnega okolja, ki jih ščiti pred poškodbami. S prometno vzgojo preko celega leta razvijamo spretnosti in sposobnosti, ki omogočajo razvijanje varnega in samostojnega vedenja v prometnem vsakdanu. Z zanimivimi dejavnostmi želimo pritegniti k sodelovanju tudi starše, saj se zavedamo, da mora prometna vzgoja potekati usklajeno med vrtcem in družino. ...

Preberite več:
6. Potujoča pravljica - spodbujanje bralne kulture

Z izvajanjem projekta želimo spodbujati družinsko branje, razvijati bralno kulturo in spodbujati razvoj govora, izražanja, domišljije in kreativnosti, seznanjati se z jezikom okolja-italijanščino in angleščino. Otroci preko branja v družinskem krogu in predstavitve prebranega v vrtcu razvijajo pozitiven odnos do literature. Branje knjig doživijo kot nekaj prijetnega in zanimivega. Pravljice podož...

Preberite več:
Aktivnosti na področju humanitarnosti:

zbiranje igrač ob tednu otroka v sodelovanju z RK Piran zbiranje zamaškov za invalidne osebe seznanitev s prostovoljstvom, obisk krvodajalke prostovoljke Irene Dolinšek ...

Preberite več:
© 2017 Vrtec Mornarček Piran