logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

3. Varno s soncem - varovanje pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov

Z izvajanjem projekta želimo otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Poteka v sodelovanju z NIJZ.

1. UNESCO projekt : S pravljico skozi čas

Naš kraj je s svojo bogato kulturno in naravno dediščino otrokova prva učilnica za raziskovanje. Z izvajanjem Unesco projekta otroci s strokovnimi delavci raziskujejo kulturno in naravno dediščino našega kraja. Z izvedbo dejavnosti spodbujamo vpetost vrtca v lokalno okolje ter medsebojno sožitje ljudi našega kraja. S sodelovanjem zunanjih sodelavcev različnih strok bogatimo raziskovalne dejavnosti...

Preberite več:
2. Skrbimo za zdravje

    Namen programa: Postaviti varovanje in krepitev zdravja med svoje prioritetne naloge. Opazovati, prepoznavati in se zavedati o zmožnostih, počutju in čustvih  posameznika in odgovorih nanje. Vključenost zunanjih sodelavcev:  ZD Piran (medicinska sestra) Zobozdravstveni zavod Zobovilka Program dejavnosti: Gibalne dejavnosti (program Mali sonček, dan slovenskega športa, množični tek z...

Preberite več:
3. Varno s soncem - varovanje pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov

Z izvajanjem projekta želimo otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Poteka v sodelovanju z NIJZ....

Preberite več:
4. Dejavnosti s področja okoljske vzgoje v povezavi s trajnostnim načinom življenja

Z okoljsko vzgojo v vrtcu ozaveščamo otroke in navajamo na pozitiven ter skrben odnos do narave in okolja. Poleg tega otroke navajamo tudi na skrb za varovanje zdravja in ustvarjanje čim bolj kakovostnih medsebojnih odnosov. Z okoljsko vzgojo gradimo temelje, da je spremenjen človekov odnos do žive in nežive narave nuja in pogoj ne le za boljšo prihodnost, temveč predvsem za obstoj življenja na Ze...

Preberite več:
5. Varno v prometu – trajnostna mobilnost

Cilji projekta: Otrok spoznava različne situacije v prometu in vedenje ob le teh. Otroka ozaveščati za izbiro situacij, ki mu zagotavljajo največjo varnost ter za čim bolj varno vedenje v različnih prometnih situacijah. Otrok se seznanja s pravili na osnovi razumevanja ter s posledicami ob neupoštevanju le teh. Spoštovanje in upoštevanje drugih udeležencev v prometu. Otrok spoznava in p...

Preberite več:
6. Potujoča pravljica - spodbujanje bralne kulture

Z izvajanjem projekta želimo spodbujati družinsko branje, razvijati bralno kulturo in spodbujati razvoj govora, izražanja, domišljije in kreativnosti, seznanjati se z jezikom okolja-italijanščino in angleščino. Otroci preko branja v družinskem krogu in predstavitve prebranega v vrtcu razvijajo pozitiven odnos do literature. Branje knjig doživijo kot nekaj prijetnega in zanimivega. Pravljice podož...

Preberite več:
7. Aktivnosti na področju humanitarnosti:

zbiranje igrač v sodelovanju z RK Piran zbiranje zamaškov za invalidne osebe seznanitev s prostovoljstvom, obisk krvodajalke prostovoljke Irene Dolinšek s pravljico Rdeča vila ...

Preberite več: