Obogatitvene dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VKLJUČENE V KURIKULE ENOT ŠOL. LETO 2020/2021

ENOTA MORNARČEK PIRAN

izvajalec/ka

 ORFFOV INSTRUMENTARIJ

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE

Andrej Žibert

Klementina Butina

 BARVNE IGRARIJE

GIRO TONDO INTORNO AL MONDO

Lavra Bregar

Mateja Bregar

 KAMENČKI PRIPOVEDUJEJO Brina Klemenčič
 PLESNO USTVARJANJE Katja Kovač
Obogatitvene dejavnosti v enoti Mornarček bodo potekale v sklopu skupnih dejavnosti v enoti.  
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI  MORNARČEK: 
KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Mateja Bregar
ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA Metka Furlanič
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Mateja Bregar, Renata Novak
STROKOVNA KNJIŽNICA  Zoja Kogoj 

ENOTA BARČICA PORTOROŽ

izvajalec/ka
SPOZNAJMO GLINO Sara Tutnjić
NARAVOSLOVNI KOTIČEK Roman Zabukovec
PRAVLJICA MALO DRUGAČE  Katja Levac
UMETNIŠKE IGRARIJE  Majda Okanović
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI BARČICA: 

GIBALNE URICE
(Dejavnost bo potekala 1X tedensko)

ZBORČEK IN UMETNIŠKE IGRARIJE (Dejavnost bo potekala 1x tedensko)

Roman Zabukovec, Iva Ivančić

Valentina Šestanj, Majda Okanović

ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA Sara Tutnjić, Janja Černe
KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Tjaša Nižetič Sardžoski
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Katja Levac
Obogatitvene dejavnosti v enoti bodo potekale v sklopu skupnih dejavnosti v enoti na izbrano temo.

OBOGATITVENA DEJAVNOST NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA

izvajalec/ka

POHODNIŠTVO
(sodelujoči otroci in starši obeh enot)

Načrtovana izvedba v šolskem letu 2020/2021:

1. jesenski medgeneracijski pohod 
2. tradicionalni Škratov pohod z lučkami po Piranu v decembru
3. spomladanski pohod v mesecu aprilu

Roman Zabukovec

Obogativene dejavnosti potekajo v okviru posamezne enote, vodijo jih vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Čas izvedbe se določi v letnem delovnem načrtu strokovnega strokovnega aktiva. Namenjene so vsem otrokom glede na njihovo starost, zmožnosti in interes ter so za starše brezplačne. V šolskem letu 2020/2021 bo izvedba dejavnosti Pohodništvo izvedena ob ugodni epidemiološki sliki v našem okolju.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086