logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Obogatitvene dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VKLJUČENE V KURIKULE ENOT  - ŠOL. LETO 2023/2024

ENOTA MORNARČEK PIRAN

izvajalec/ka

 OTROŠKI PEVSKI ZBOR (dejavnost bo potekala enkrat tedensko)

Valentina Šestanj

IGRIVO NARAVOSLOVJE

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE

GLASBENA DOŽIVETJA

ČAROBNA DEŽELA

Katja Kovač

Andrej Žibert

Valentina Šestanj

Valentina Šestanj, Zoja Kogoj

DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI  MORNARČEK: 
KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Zoja Kogoj 
ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA Ana Rebernik 
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Mateja Bregar

STROKOVNA KNJIŽNICA

V enoti Mornarček se ob izvedbi odprtih vrat v enoti izvajajo dejavnosti iz različnih področij kurikula.

Zoja Kogoj

ENOTA BARČICA PORTOROŽ

Obogatitvene dejavnosti

izvajalec/ka
OTROŠKI ZBORČEK Tjaša Mande Nižetić
ZMAJČEK KOVČEK NOSI IN DOGODIVŠČINE TROSI Valentina Pregarac
PRAVLJICE MALO DRUGAČE Katja Levac
   
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI BARČICA: 

GIBALNE URICE
(Dejavnost bo potekala vsak drugi torek od 15.00 do 16.00)

ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA

Iva Mladenov

Sara Tutnjić Campbell

KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Majda Okanović
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Roman Zabukovec
   

OBOGATITVENA DEJAVNOST NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA

izvajalec/ka

POHODNIŠTVO
(sodelujoči otroci in starši obeh enot)

Načrtovana izvedba v šolskem letu 2023/2024:

  • Jesenski/spomladanski pohod na Krog,
  • Palčkov večerno-novoletni pohod,
  • Spomladanski pohod
  • Medgeneracijski pohod po Parencani/ jeseni ali spomladi

 

 

Roman Zabukovec

 

 

 

 

Obogativene in dodatne dejavnosti potekajo v okviru posamezne enote vodijo vzgojitelji in vzg - pomočniki vzgojiteljev. Čas izvedbe se določi v letnem delovnem načrtu strokovnega aktiva. Namenjene so vsem otrokom glede na njihovo starost, zmožnosti in interes ter so za starše brezplačne.