logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Obogatitvene dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VKLJUČENE V KURIKULE ENOT ŠOL. LETO 2022/2023

ENOTA MORNARČEK PIRAN

izvajalec/ka

 OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Valentina Šestanj, Anja Skočir

(dejavnost bo potekala enkrat tedensko)

 
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI  MORNARČEK: 
KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Zoja Kogoj 
ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA Ana Rebernik 
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Milica Krajnc, Mateja Bregar

STROKOVNA KNJIŽNICA

V enoti Mornarček se ob izvedbi odprtih vrat v enoti izvajajo dejavnosti iz različnih področij kurikula.

Zoja Kogoj

ENOTA BARČICA PORTOROŽ

Dejavnosti, ki se bodo izvajale ob odprtih vratih enote:

izvajalec/ka
OBLIKOVANJA GLINE Sara Tutnjić
NARAVOSLOVNI KOTIČEK Roman Zabukovec
PRAVLJICE MALO DRUGAČE Katja Levac
   
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI BARČICA: 

GIBALNE URICE
(Dejavnost bo potekala ob torkih od 15.00 do 16.00)

ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA

Roman Zabukovec, Anita Filipaj

Sara Tutnjić, Anita Filipaj

KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Tjaša Nižetič Sardžoski
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Roman Zabukovec
   

OBOGATITVENA DEJAVNOST NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA

izvajalec/ka

POHODNIŠTVO
(sodelujoči otroci in starši obeh enot)

Načrtovana izvedba v šolskem letu 2022/2023:

  • Jesenski pohod na Krog
  • Palčkov večerno-novoletni pohod
  • Spomladanski pohod na Kokoško
  • medgeneracijski pohod po Parenzani

Roman Zabukovec

Obogativene in dodatne dejavnosti potekajo v okviru posamezne enote vodijo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Čas izvedbe se določi v letnem delovnem načrtu strokovnega aktiva. Namenjene so vsem otrokom glede na njihovo starost, zmožnosti in interes ter so za starše brezplačne.