logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Obogatitvene dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VKLJUČENE V KURIKULE ENOT ŠOL. LETO 2021/2022

ENOTA MORNARČEK PIRAN

izvajalec/ka

 ORFFOV INSTRUMENTARIJ

Andrej Žibert

 IGRE S SVETLOBO IN SENCO

PLESNO USTVARJANJE

Lavra Bregar

Katja Kovač

 ŽELIM SI KNJIGO KI... Milica Krajnc
 PILATES Jana Šajn
Obogatitvene dejavnosti v enoti Mornarček bodo potekale ob upoštevanju epdemioloških ukrepov.  
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI  MORNARČEK: 
KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Milica Krajnc
ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA Anita Filipaj
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Milica Krajnc

STROKOVNA KNJIŽNICA 

JUHUHU, GIBALNE URICE SO TU

Zoja Kogoj 

Valentina Šestanj, Katja Kovač

ENOTA BARČICA PORTOROŽ

izvajalec/ka
POIGRAVANJE Z GLINO Sara Tutnjić
NARAVOSLOVNI KOTIČEK Roman Zabukovec
PRAVLJICE MALO DRUGAČE Katja Levac
GLASBENA HIŠICA Iva Mladenov
DODATNE DEJAVNOSTI V ENOTI BARČICA: 

GIBALNE URICE
(Dejavnost bo potekala ob torkih od 15.00 do 16.00)

ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA

Roman Zabukovec, Janja Černe, Nataša Ogris

Sara Tutnjić, Janja Černe

KNJIŽNICA ZA OTROKE IN STARŠE Tjaša Nižetič Sardžoski
ROLANJE ZA ŠPORTNI PROGRAM Katja Levac
   
Obogatitvene dejavnosti v enoti bodo potekale ob upoštevanju epidemioloških ukrepov.

OBOGATITVENA DEJAVNOST NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA

izvajalec/ka

POHODNIŠTVO
(sodelujoči otroci in starši obeh enot)

Načrtovana izvedba v šolskem letu 2021/2022:

  • Jesenski medgeneracijski pohod,
  • Palčkov večerno-novoletni pohod,
  • Spomladanski pohod
  • Pohod na Kokoško (spomladi)
Roman Zabukovec

Obogativene in dodatne dejavnosti potekajo v okviru posamezne enote vodijo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Čas izvedbe se določi v letnem delovnem načrtu strokovnega aktiva. Namenjene so vsem otrokom glede na njihovo starost, zmožnosti in interes ter so za starše brezplačne. V šolskem letu 2021/2022 se izvedba dodatnih in obogatitvenih dejavnosti prilagaja glede na epidemiološke ukrepe.