logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Programi za otroke s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami se lahko vključijo v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojeni program za predšolske otroke, ki ga izvajamo v enoti Barčica.

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se izvajajo v oddelkih, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki.

Dodatno strokovno pomoč v našem vrtcu izvajajo strokovni sodelavci Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Otrokom nudijo dodatno strokovno pomoč na podlagi zapisnika oziroma individualnega načrta pomoči družini, ki ga pripravi multidisciplinarni tim. Pri svojem delu se posvetujejo s strokovnimi delavci v oddelku, svetovalno službo in po potrebi tudi z zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka. 

Strokovna skupina v vrtcu, ki jo imenuje ravnateljica pripravi individualiziran program za posameznega otroka, v katerem se natančno opredeli cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih ter prilagoditve.

Za informacije glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami se lahko obrnete na svetovalno delavko Nežo Matovina, telefon: 05 6710 106, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prilagojeni program za predšolske otroke

Prilagojeni program za predšolske otroke izvajamo v enoti Barčica. V oddelek s prilagojenim programom so vključeni otroci, ki so na podlagi zapisnika oziroma individualnega načrta pomoči družini usmerjeni v prilagojeni program za predšolske otroke.

Za otroke, ki so vključeni v oddelek strokovna skupina pripravi individualizirani program.

Pri izvajanju prilagojenega programa za predšolske otroke se lahko prilagaja vsebina, organizacija in način izvajanja.

V oddelku s prilagojenim programom je več priložnosti za osebni pristop in individualizacijo in prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku (njegovim zmožnostim, trenutnemu interesu, počutju …).

Strokovne delavke veliko sodelujejo tudi z ostalimi oddelki in otrokom omogočajo druženje z vrstniki v enoti Barčica.

Za informacije glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami se lahko obrnete na svetovalno delavko Nežo Matovina, telefon: 05 6710 106, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.