logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Organiziranost vrtca

Vrtec Mornarček Piran posluje od ponedeljka do petka skozi vse leto, razen ob praznikih od 6.30 do 17.00 ure.

Vrtec Mornarček Piran izvaja vzgojno izobraževalno dejavnost v dveh enotah.

Enota Mornarček v Piranu, ulica IX. Korpusa 40/a, stoji pod mestnim obzidjem. Tik ob stavbi leži veliko terasasto otroško igrišče, ki otrokom nudi raznolike možnosti za igro na prostem. Igrišče je opremljeno z novimi igrali, ki so certificirana in ustrezajo vsem varnostnim standardom, tako po materialih, izdelavi in postavitvi. V stavbi so otrokom namenjene igralnice s sodobno opremo, ki jim je vedno na razpolago. Na voljo so jim različni kotički za igro v manjših skupinah, prostor za umik, pri otrocih od 4. leta dalje pa tudi računalniki s primernimi programi. Za izvajanje gibalno športnih aktivnosti uporabljamo dvakrat tedensko telovadnico na stadionu v Piranu. Na igrišču vrtca je urejena čutna pot, na kateri spodbujamo uporabo vseh čutil.

V enoti je tudi bogata strokovna in otroška knjižnica. Otroška knjižnica je namenjena dejavnosti knjižne vzgoje, v njej potekajo ure pravljic, zgodnje učenje angleškega jezika. Otroci si skupaj s starši v otroški knjižnici izposojajo knjige na dom.

Oddelek za otroke od 1. do 2. leta ima veliko pokrito teraso in svoje travnato igrišče.

V tej enoti sta tudi centralna kuhinja in uprava vrtca.

Enoto Mornarček v Piranu v šolskem letu 2023/2024 sestavlja 5 oddelkov:

3 oddelki prvega starostnega obdobja (od 1. do 3. leta starosti):

 • 1 heterogeni oddelek od 1. do 3. leta (Morske zvezdice)
 • 1 homogeni oddelek od 2. do 3. leta (Morski polžki)

3 oddelki drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta starosti)

 • 1 homogeni oddelek od 3. do 4. leta (Morske želvice)
 • 1 heterogeni oddelek od 3. do 6. let (Morski konjički)
 • 1 heterogeni oddelek od 3. do 6. leta (Mavrične ribice)
 • Vodja enote in strokovnega aktiva z obveznostjo v oddelku – Mateja Bregar


Enota Barčica v Portorožu, Sončna pot 20/a, leži v šolskem kompleksu tik ob osnovni šoli in Centru za korekcijo sluha in govora, s katerima ima skupno igrišče.Vse igralnice so opremljene z otrokom ustrezno opremo in raznovrstnimi kotički. V enoti je velik večnamenski prostor za prireditve, skupinske dejavnosti in telovadbo. Urejen je tudi poseben prostor za računalništvo in knjižnico za otroke in starše. V enoti Barčica je urejena senzorna soba.

Oddelkom od 1. do 3. leta je namenjena tudi terasa in travnato igrišče. Oddelkom drugega starostnega obdobja je namenjen atrij s sestavljenim igralom, do katerega je neposreden dostop iz vseh igralnic.

Enoto Barčica v Portorožu v šolskem letu 2023/2024 sestavlja 5 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja ter oddelek s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami:

2 oddelka prvega starostnega obdobja (od 1. do 3. leta starosti)

 • 1 heterogeni oddelek od 1. do 3. leta (Morske vetrnice)
 • 1 heterogeni oddelek od 1. do 3. leta (Delfinčki)

2 oddelka drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta starosti) in 1 oddelek s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami.

 • 1 heterogeni oddelek od 3. do 6. leta (Morski klobučki)
 • 1 heterogeni oddelek od 3. do 6. leta (Gusarji)
 • 1 oddelek s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami (Galebi)
 • Vodja enote in strokovnega aktiva z obveznostjo v oddelku - Sara Tutnjić Campbell

V enoti Barčica deluje razdelilna kuhinja in pralnica.

Skupne službe Vrtca Mornarček Piran:
ravnateljica Vrtca Mornarček: Renata Novak – pedagoško vodenje in poslovanje
vodja projektov: Lavra Bregar – vodenje zdravstveno-higienskega režima in prehrane ter vzgojiteljica s polovično obveznostjo v oddelku.
svetovalna služba: Neža Matovina
vodja kuhinje: Renatica Šestanj
računovodja: Marina Čačič
tajnik VIZ, knjigovodja: Nataša Stojkovič, Emina Dželilović