Zaposleni

Spoštovani starši!

V Vrtcu Mornarček Piran si vsi zaposleni, strokovni delavci kot tudi drugi zaposleni prizadevamo, da se vaš otrok v našem vrtcu počuti varno, srečno in prijetno. Z organizacijo življenja in dela v našem vrtcu ustvarjamo pogoje za srečne in zanimive dogodke v otroštvu vašega otroka, kar izkazujemo s kakovostno izvedbo programa, spodbujanjem pestrih interakcij med otroki, z aktivnim sodelovanjem z okoljem ter pozitivno komunikacijo med vsemi udeleženci. Svoje delo nenehno nadgrajujemo in izboljšujemo tudi z izvajanjem sistema kakovosti ISO 9001:2015 in KzP:2016.

V imenu zaposlenih

ravnateljica:

Renata Novak