Zaposleni

Spoštovani starši!

V Vrtcu Mornarček Piran si vsi zaposleni, strokovni delavci kot tudi drugi zaposleni prizadevamo, da se vaš otrok v našem vrtcu počuti varno, srečno in prijetno. Z organizacijo življenja in dela v našem vrtcu ustvarjamo pogoje za srečne in zanimive dogodke v otroštvu vašega otroka, kar izkazujemo s kakovostno izvedbo programa, spodbujanjem pestrih interakcij med otroki, z aktivnim sodelovanjem z okoljem ter pozitivno komunikacijo med vsemi udeleženci. Svoje delo nenehno nadgrajujemo in izboljšujemo tudi z izvajanjem sistema kakovosti ISO 9001:2015 in KzP:2016.

V imenu zaposlenih

ravnateljica:

Renata Novak

 

 Zaposleni vrtca v šolskem letu 2023/2024

 Uprava vrtca  
 ravnateljica  Renata Novak
 tajnica vrtca  Nataša Stojkovič
 knjigovodja  Emina Dželilović
 računovodja  Marina Čačič
 vodja organizacije prehrane in   zdravstveno higienskega režima

 Lavra Bregar

 

 

 

 

 

 

 
 Tehnične službe  
 hišnik vrtca  Tajib Mašić
 kuhinja  
 vodja kuhinje  Renatica Šestanj
   Klavdija Vreča
   Belkisa Čandić
   Julka Kuzmanović
   Milan Stupar
   Marica Bojić
   Marijana Grbić
 čiščenje prostorov  
   Beba Balija
   Džemila Avdičaušević
   Biljana Pajić, čistilni servis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strokovni delavci vrtca v šolskem letu 2023/2024

 ENOTA MORNARČEK  
 vodja enote  Mateja Bregar
 oddelek Morske zvezdice
 (1-3)
 
 vzgojiteljica  Jana Šajn
 vzg. – pomočnica vzgojiteljica  Milica Krajnc
 oddelek Morski polžki
 (2-3)
 
 vzgojiteljici  Nataša Ogris, Ana Rebernik
 pomočnica vzgojiteljice  Ana Rebernik
 oddelek Morske želvice
 (3-4)
 
 vzgojiteljica  Klementina Butina
 vzg. – pomočnica vzgojiteljica  Katja Kovač
 oddelek Morski konjički
 (3-6)
 
 vzgojiteljica  Mateja Bregar
 vzg. – pomočnica vzgojiteljica  Gaja Marčeta
 oddelek Mavrične ribice
 (3-6)
 
 vzgojitelja  Lavra Bregar, Andrej Žibert
 vzg. – pomočnica vzgojiteljica  Zoja Kogoj 
 sočasnost v enoti  Valentina Šestanj, Andrej Žibert
   
 ENOTA BARČICA  
 vodja enota  Sara Tutnjić
 
 oddelek Morske vetrnice
 (1-3)
 
 vzgojiteljica  Valentina Pregarac
 vzg. – pomočnica vzgojiteljica  Majda Okanović
 oddelek Delfinčki
 (1-3)
 
 vzgojiteljica  Katja Levac
 vzg. – pomočnica vzgojiteljica  Iva Mladenov
 oddelek Morski klobučki
 (3-6)
 
 vzgojiteljica  Tjaša Mande Nižetić
 vzg. – pomočnica vzgojiteljica  Metka Furlanič
 oddelek Gusarji
 (3-6)
 
 vzgojiteljica  Sara Tutnjić Campbell
 vzg. – pomočnik vzgojitelja  Roman Zabukovec
 oddelek s prilagojenim programom   Galebi (1-6)  
 vzgojiteljica  Kristina Mars
 vzg. – pomočnica vzgojiteljica  Sandra Zimerman
 spremljevalka otroka  Nataša Berneš
 sočasnost v enoti  Tija Mataija