logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Obvestilo staršem o ponovnem odprtju vrtca

Piran, 10.5.2020

Spoštovani starši!

skladno s prejetim obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), vas obveščamo, da je predviden datum odprtja vrtca v ponedeljek, 18.5.2020.

Sklep o ponovnem odprtju pa bo vlada potrdila v sredo, 13.5. ali v četrtek, 14.5.2020.

Ponovno odprtje vrtcev zahteva kar nekaj tehtnih premislekov zdravstvene in pedagoške stroke, saj nevarnost okužbe še vedno obstaja. Ponovna vključitev otrok v vrtec ne bo enaka kot v času pred izrednimi razmerami zaradi epidemije koronavirusa.

Zaradi zajezitve morebitnega ponovnega širjenja COVID-19 bo vrtec deloval pod posebnimi pogoji, ki jim bomo morali upoštevati zaposleni in starši otrok.

V času odprtja vrtca želimo ohraniti zdravje otrok, njihovih družinskih članov in zaposlenih. Pred odprtjem vrtca bodo izdelani protokoli, ki jih bomo morali dosledno upoštevati.

O natančnih protokolih in ravnanjih ob ponovnem prihodu v vrtec boste še seznanjeni na spletni strani vrtca.

S strani Ministrstva za zdravje (Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo) smo prejeli seznam različnih obolenj, ki jih imajo otroci in bi zaradi le-teh potrebovali posebno zaščito in prilagoditev, v kolikor bi se starši odločili za obiskovanje vrtca (glej prilogo). Prosimo, da si preberete prilogo in se, v kolikor je potrebno, posvetujte z otrokovim pediatrom.

pdfSklep RSK za pediatrijo

 

V vrtec lahko pripeljete le zdrave otroke, ki niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 (izjava staršev bo v prilogi priložena naknadno) ali nimajo kakšnih drugih bolezni.

Glede na to, da bodo po priporočilih NIJZ skupine otrok v vrtcu bistveno normativno zmanjšane, in sicer:

  • v oddelkih otrok starih od 1 do 3 let bo lahko 8 otrok,
  • v oddelkih otrok starih od 3 do 6 let bo lahko 10 otrok.

Želimo si, da bi vsem prisotnim otrokom lahko omogočili varno in prijetno bivanje v vrtcu, kolikor bo v tej težki situaciji in organizaciji vzgojnega dela mogoče. V vrtcu želimo omogočiti vrnitev vseh otrok, kljub temu pa starše prosimo, da razmislijo o nujnosti vrnitve v naslednjih 14 dneh.

Za optimalno organizacijo dela in sledenje navodilom s strani MIZŠ in NIJZ, si želimo od vas pridobiti informacijo o vstopu vašega otroka v vrtec.

V tem trenutku pa potrebujemo podatek ali bo vaš otrok vključen v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, in sicer v času:

  • od ponedeljka, 18. 5. do petka, 22. 5. 2020 in
  • ponedeljka, 25. 5. do petka, 29. 5. 2020.

 

Za zagotovitev varstva v zgoraj navedenem času bomo potrebovali dva dokumenta in sicer:

  1. pisno prijavo, da bo otrok obiskoval vrtec
  2. pisno izjavo, da je otrok zdrav.

Odločili smo se, da ta podatek pridobimo neposredno v osebnem telefonskem klicu, ki ga bodo opravile vzgojiteljice oddelkov v torek, 12. 5. 2020.

Pisno prijavo o vključitvi otroka in izjavo o zdravju otroka boste lahko oddali v sredo, 13.5.2020 na elektronska naslova obeh enot ali osebno na upravi vrtca med 12. in 13. uro (prosimo, da s seboj prinesete pisalo in pri vstopu obvezno uporabite zaščitno masko).

Prijavo in izjavo lahko tudi natisnete s spletne strani vrtca. Izjava in prijava bosta naknadno priloženi temu obvestilu.

Na osnovi zbranih podatkov bomo poskušali organizirati vzgojno delo, kolikor bo v dani situaciji možno, upoštevajoč priporočila stroke, MIZŠ in NIJZ. V tem obdobju bomo pridobili tudi podatek, koliko strokovnih in drugih delavcev vrtca bo lahko varno opravljalo svoje delo.

Do konca tedna bomo objavili tudi vse protokole in ravnanja v vrtcu v času sprejemanja in oddajanja otrok v skladu z navodili stroke.

Lepo pozdravljeni.

Kolektiv Vrtca Mornarček Piran in ravnateljica Renata Novak