logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Slovenski dan brez zavržene prehrane – 24. april

Tudi letos bomo 24. aprila obeležili slovenski dan brez zavržene hrane. Z njim želimo slehernega posameznika spodbuditi k zmanjševanju in preprečevanju nastanka zavržene hrane ter predstaviti številne možnosti uporabe prehrambnih izdelkov, ki pogosto ostanejo neporabljeni. 

Povprečen Slovenec zavrže kar tretjino hrane, ki jo kupi, od približno 141 tisoč ton hrane, kolikor je v Sloveniji skupno pristane med odpadki, pa je skoraj 40 odstotkov še užitnega dela. Podatki kažejo, da so gospodinjstva odgovorna za nastanek polovice vse zavržene hrane v Sloveniji, raziskava Evropske komisije pa je pokazala, da s takšnim nepremišljenim ravnanjem s hrano vsako gospodinjstvo vrže stran okrog 250 evrov na leto.

V Vrtcu Mornarček Piran je naš cilj je, da je zavržene hrane čim manj. V ta namen je potrebno oziroma vlagamo naša prizadevanja v :

 • Izobraževanje naših najmlajših v odnosu do prehrane in pomena lastne pridelave hrane.
 • Skrbi za natančno načrtovanje priprave količin prehrane v kuhinji vrtca.
 • Uveljavljanje priprave jedi iz tako imenovanih »recikliranih receptov«.

Ob slovenskem dnevu zavržene prehrane bomo v vrtcu organizirali različne aktivnosti in dejavnosti:

 • Organizacija »zelenega tedna v vrtcu«, v katerem bomo povezali oba pomembna dneva: svetovni dan planeta Zemlje in dan brez zavržene prehrane.
 • Ob svetovnem dnevu Zemlje bodo otroci sejali sadili začimbnice, sadili sadike zelenjadaric v visoke grede.
 • Urejali okolico vrtca.
 • Si ogledali gledališko predstavo Miškinega gledališča Pojoče smetiščne kante
 • Pripravili plakate in slogane, s katerimi bomo opozarjali starše in drugo javnost, da bo čim manj zavržene prehrane.
 • Izvedba meritev zavržene prehrane v igralnicah iv kuhinji vrtca.
 • V sodelovanju s starši vsak oddelek pripravi en recikliran recept.
 • Z aktivnostmi v vrtcu seznanjati starše in drugo javnost (oglasne deske oddelkov, spletna stran vrtca).