Pojav novega koronavirusa zahteva potrebo po spremembi ustaljenih navad obnašanja in določene prilagoditve v življenju in delu vrtca.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki  jih v vrtcu upoštevamo ter posodabljamo v skladu z navodili pristojnih institucij, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID-19. V začetku novega šolskega leta 2020/2021 veljajo higienska priporočila, ki smo jih uveljavljali in udejanjali že v poletnem času. Starše prosimo, da dosledno upoštevajo priporočila, ki veljajo ob vstopu v vrtec.

V skladu s priporočili NIJZ je potrebno upoštevati naslednji protokol:

Prihod v vrtec:

 • Pred prihodom v vrtec starši vrtcu posredujejo podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka (izjava). Izjavo o zdravju otroka podpišejo le starši otrok novincev oz. za otroke, ki daljše obdobje niso obiskovali vrtca. Starši z izjavo zagotavljajo, da so v vrtec pripeljali zdravega otroka.
 • V vrtec pripeljite zdravega otroka.
 • V območje vrtca lahko vstopate le zdravi in z zaščitno masko (starši).
 • Ob vstopu v vrtec si morate obvezno razkužiti roke.
 • Priporočamo da otroka pripeljejo v vrtec le člani istega gospodinjstva. Otroka pripelje ena oseba naenkrat.
 • V garderobi in na hodnikih vrtca se ne zadržujemo. V kolikor je v garderobi več staršev, počakamo na razdalji.
 • Otroka pospremite do igralnice. 
 • Stranske vhode v vrtec zapiramo ob 9.uri,  ponovno jih odpiramo ob 14. uri.

Odhod iz vrtca:

 • Pojdite do igralnice, kjer se nahaja vaš otrok oz. do igralnice, kjer se nahajajo otroci iz enote ob odhajanju domov.
 • Prevzem otroka opravite čim hitreje ter zapustite stavbo vrtca.
 • V skladu s priporočili NIJZ zadrževanje na igriščih vrtca ob odhajanju domov, ni dovoljeno.

Igrače in ninice:

 • Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač od doma.
 • Otroci lahko prinesejo le ninice in dude, ki jih bodo imeli pri počitku.
 • Strokovni delavci v vrtcu bodo izbirali igrače in materiale za igro, ki se lahko pogosto perejo in razkužujejo. Poskrbeli bodo za redno razkuževanje igrač.

Rezervna oblačila:

 • Oblačila otroka so shranjena v omarici ali na obešalnikih, poleg je zmeraj rezervna plastična vrečka za mokra oblačila.

Uvajanje novincev v novem šolskem letu 2020/2021

 • S 1.9. 2020 se pričnejo uvajati otroci novinci.
 • Starši poskrbijo, da so v igralnici preobuti v copate.
 • Priporočamo, da otroka uvaja en starš, pri tem naj uporablja masko.
 • Uvajanje otroka v vrtec traja 5 dni.
 • V skupinah, kjer se uvaja več otrok, naj bodo v igralnici največ trije starši hkrati.
 • Priporočamo, naj bo dnevna prisotnost staršev z otrokom v oddelku največ 1 uro. 

Uprava vrtca:

 • Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e naslovov. V kolikor to ni mogoče, svoj prihod v vrtec najavite po telefonu in v vrtec vstopajte le v času uradnih ur.

Osnovne informacije ob pričetku novega šolskega leta 2020/2021:

 • S 1.9.2020 so formirane nove skupine otrok. Razporedi oddelkov so objavljeni na oglasnih deskah oddelkov. Vrtec v šolskem letu 2020/2021 posluje v poslovalnem času od 6.30 do 17. ure. 
 • Ker še vedno veljajo preventivni ukrepi po priporočilih NIJZ, se bodo otroci ob prihodu v vrtec zbirali le do 7.30 v sprejemni igralnici, nato oddidejo v svoje matične igralnice, kjer bodo preživeli večji del dneva. V sprejemni igralnici se otroci združijo ponovno šele ob 16.uri.
 • Po navodilih NIJZ otrokom rok ne razkužujemo. Vzgojitelji bodo poskrbeli za pogosto umivanje z milom. Pogosto prezračujemo prostore. Pri načrtovanju vrtčevega vsakdana bo večji poudarek na organizaciji bivanja na prostem.
 • Vzgojitelj in otroci vzpostavljajo običajen fizični stik, ki bo po morebitni dolgotrajni odsotnosti iz vrtca še zlasti pomemben.
 • Strokovni delavci ob srečevanju s starši uporabljajo masko ali vzdržujejo razdaljo.
 • Vse oblike sodelovanja s starši v šolskem letu 2020/2021 bomo organizirali v skladu s priporočili stroke in v skladu s epidemiološkim stanjem v našem okolju.
 • Roditeljski sestanki oddelkov bodo potekali v posamezni enoti od 14. do 17.9.2020 po dnevnem razporedu.

V kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavijo znaki okužbe s covid-19, je potrebno takoj obvestiti vrtec. Vrtec obvesti NIJZ.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje protokola.

Lepo pozdravljeni.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086