Protokol ravnanja in higienska priporočila ob ponovnem odprtju vrtca

Piran, 21.1.2021

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja in določene prilagoditve v življenju in delu vrtca.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki  jih v vrtcu upoštevamo ter posodabljamo v skladu z navodili pristojnih institucij. Starše prosimo, da dosledno upoštevajo priporočila, ki veljajo ob vstopu v vrtec.

V vrtcu je zaradi manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije in ustrezno obnašanje izvajanja nekaterih ukrepov oteženo. Ukrepe izvajamo v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok. Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. 

V skladu s priporočili NIJZ je potrebno upoštevati naslednji protokol:

Prihod v vrtec:

 • Pred prihodom v vrtec starši vrtcu posredujejo podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka (izjava). Starši z izjavo zagotavljajo, da so v vrtec pripeljali zdravega otroka.
 • V vrtec pripeljite zdravega otroka.
 • V območje vrtca lahko vstopate le zdravi z zaščitno masko, ki je pravilno nameščena na obrazu (starši).
 • Ob vstopu v vrtec si morate obvezno razkužiti roke.
 • Priporočamo da otroka pripeljejo v vrtec le člani istega gospodinjstva. Otroka pripelje ena oseba naenkrat.
 • V garderobi in na hodnikih vrtca se ne zadržujemo. V kolikor je v garderobi več staršev, počakamo na razdalji.
 • Otroka pospremite do igralnice. 
 • Stranske vhode v vrtec zapiramo ob 9.uri,  ponovno jih odpiramo ob 14. uri.

Odhod iz vrtca:

 • Pojdite do igralnice, kjer se nahaja vaš otrok oz. do igralnice, kjer se nahajajo otroci iz enote ob odhajanju domov.
 • Prevzem otroka opravite čim hitreje ter zapustite stavbo vrtca.
 • V skladu s priporočili NIJZ zadrževanje na igriščih vrtca ob odhajanju domov, ni dovoljeno.

Igrače in ninice:

 • Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač od doma.
 • Otroci lahko prinesejo le ninice in dude, ki jih bodo imeli pri počitku.
 • Strokovni delavci v vrtcu bodo izbirali igrače in materiale za igro, ki se lahko pogosto perejo in razkužujejo. Poskrbeli bodo za redno razkuževanje igrač.

Rezervna oblačila:

 • Oblačila otroka so shranjena v omarici ali na obešalnikih, poleg je zmeraj rezervna plastična vrečka za mokra oblačila.

Uvajanje novincev ob ponovnem odprtju vrtca:

 • S ponovnim odprtjem vrtca se prične uvajanje novincev.
 • Starši poskrbijo, da so v igralnici preobuti v copate.
 • Priporočamo, da otroka uvaja en starš, pri tem naj uporablja masko.
 • Uvajanje otroka v vrtec traja 5 dni.
 • V skupinah, kjer se uvaja več otrok, naj bodo v igralnici največ dva starša hkrati.
 • Priporočamo, naj bo dnevna prisotnost staršev z otrokom v oddelku največ 1 uro. 

Uprava vrtca:

 • Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e naslovov. V kolikor to ni mogoče, svoj prihod v vrtec najavite po telefonu in v vrtec vstopajte le v času uradnih ur.

Osnovne informacije ob ponovnem odprtju vrtca:

 • Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo v vrtcu oblikovali tako imenovane »varne mehurčke« otrok, vzgojiteljev in vzg. – pomočnikov vzgojiteljev
 • Osnova za oblikovanje oddelkov je oddelek, v katerega so vključeni otroci.  V kolikor bomo lahko, bomo sledili priporočenemu številu otrok s strani NIJZ.
 • V vrtcu bomo zamejevali zaključene kroge otrok in zaposlenih v varnih mehurčkih znotraj oddelkov, kar pomeni, da bo vsak oddelek deloval v svojem poslovalnem času. 
 • Oddelki se ne bodo združevali in izvajali skupnih dejavnosti.

 • Po navodilih NIJZ otrokom rok ne razkužujemo. Vzgojitelji bodo poskrbeli za pogosto umivanje z milom.
 • V vrtcu bomo izvajali redno in učinkovito zračenje prostorov. 
 • Pri načrtovanju vrtčevega vsakdana bo velik poudarek na organizaciji bivanja na prostem, v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale.
 • Vzgojitelj in otroci vzpostavljajo običajen fizični stik, ki bo po morebitni dolgotrajni odsotnosti iz vrtca še zlasti pomemben.
 • Strokovni delavci ves čas izvajanja vzgojno izobraževalnega programa in ob srečevanju s starši uporabljajo masko ali vzdržujejo razdaljo (ob prihodu in odhodu otroka).
 • Vse oblike sodelovanja s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki) se izvajajo telefonsko ali preko spletnih aplikacij na daljavo. 

V kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavijo znaki okužbe s covid-19, je potrebno takoj obvestiti vrtec. Vrtec obvesti NIJZ. V PRIMERU ODREJENE KARANTENE OTROKU ALI DRUŽINSKEMU ČLANU S STRANI NIJZ, STARŠI TAKOJ OBVESTIJO VRTEC. PROSIMO, DA STARŠI DOSLEDNO UPOŠTEVAJO NAVODILA KARANTENE IN OTROKA NE PRIPELJEJO V VRTEC. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje protokola.

Lepo pozdravljeni.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086