Preventivni ukrepi proti širjenju nalezljivih bolezni

Piran, 30.1.2019

Spoštovani starši!

V zadnjih dneh opažamo povečanje števila obolelih otrok zaradi virusnih obolenj in gripe, zato smo sprejeli naslednje ukrepe:

PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB V VRTCU:

Večina nalezljivih bolezni se prenese s človeka na človeka preko neposrednih stikov z okuženo osebo ter površinami in predmeti, ki jih je ta oseba uporabljala. Zaradi preprečevanje širjenja bolezni, ki se prenašajo s stikom (respiratorni virusi, trebušna viroza, gripa) smo sprejeli naslednje higienske ukrepe:

HIGIENA PROSTOROV - ČIŠČENJE IN PREZRAČEVANJE PROSTOROV; DEZINFEKCIJA POVRŠIN IN PREDMETOV, KI SE JIH POGOSTEJE DOTIKAMO,

HIGIENA PREDMETOV V SKUPNI RABI, ČIŠČENJE IGRAČ IN IGRAL, MENJAVA POSTELJNINE.

HIGIENA ROK; POGOSTO IN PRAVILNO UMIVANJE ROK S TEKOČIM MILOM IN VODO, UPORABA PAPIRNATIH BRISAČK.

PRAVILNO UMIVANJE ROK:

higiena rok

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086