FOTO UTRINKI MORNARČKI TA PRAVI...

Dne, 08. 10. 2019 smo v okviru prireditev občinskega praznika na Tartinijevem trgu organizirali tradicionalno prireditev Mornarčki ta pravi smo fit in zdravi. Predstavili smo športni program Mali sonček, ki otroke postopoma, ustrezno starosti in sposobnostim uvaja v različne gibalne dejavnosti.

Za sodelovanje se zahvaljujemo JP Okolje Piran, AD Piran, ZD Piran, Mediadomu Piran, košarkarskemu klubu 3x3 Piran in Rokometni šoli Piran. 

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086