logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Unesco projekt Vrtca Mornarček Piran S PRAVLJICO SKOZI ČAS

PRAVLJICA.png

NAMEN PROJEKTA:

Pravljice in legende so za otroke in odrasle čarobna vez med preteklostjo in sedanjostjo. Podoživljanje pravljice nam bo izhodišče za dejavnosti s katerimi bomo oblikovali osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb ter spoznavali življenje ljudi v preteklih obdobjih. Ob raziskovanju pravljic in legend bomo spodbujali medgeneracijske odnose ter bogatili vrednote ljudskega izročila.

 

CILJI PROJEKTA:

Raziskovati kulturno dediščine ob pravljicah in legendah domačega kraja.

Omogočiti izražanje istih doživetij v različnih umetniških jezikih ter spodbujanje ustvarjalnosti pri izbiri materialov.

Bogatiti otrokov čustveni svet, zmožnost domišljijske rabe jezika ter poistovetenje s književno osebo in dogajanjem.

                                                                                                                                                                                                   Unesco koordinatorica Mateja Bregar

PRIJAVNICA

docprijavnica_Unesco_projekta_S_pravljico_skozi_čas.doc