logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

MORJE V BESEDI IN SLIKI

NACIONALNI PROJEKT VRTCA MORNARČEK PIRAN: NAŠ KRAJ -  NJEGOVA KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA

podprojekt: MORJE V BESEDI IN SLIKI

Namen projekta:

Sodelovali bomo s kulturnimi ustanovami našega kraja, spoznavali umetnike, ki so nekoč in danes del svojega ustvarjalnega življenja posvetili morju. Tako bomo otrokom omogočili živi stik z umetnostjo ter zmožnost globokega doživljanja umetnin.

Cilji projekta:

  • Otrokom omogočiti različne oblike izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih ter jih spodbujati, da se nanje odzovejo na sebi lasten način.
  • Negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, zamišljanja,izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških dejavnosti.

 

OKVIRNE TEME ZA RAZISKOVANJE

 

ČAROBNO MORSKO DNO

 

MODRE PRAVLJICE

 

POSLUŠANJE MORSKIH UMETNIN

 

ČUTNE POTI OB MORJU

 

                                                                                                             Unesco koordinatorica Lavra Bregar