logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

DAN VODE

22. 3. smo v vrtcu obeležili dan vode. Otroci so spoznavali zakaj je voda pomembna, zakaj jo potrebujemo. Ugotavljali so kako bi bilo življenje brez vode, spoznavali so vodni krog, ogledovali so si slikanice o vodi. Skupaj z vzgojitelji so po igralnicah ob poskusih spoznavali lastnosti vode. 

Spoznavali so, da je voda sestavljena iz molekul in da le te zapolnijo vsak prostor in pridobijo njegovo obliko ter da teče voda iz višje ležečih delov navzdol.