logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU

ZDRAV VRTEC V ZDRAVEM MESTU

PODPROJEKT: POČUTIM SE DOBRO

“ZDRAVJA NE DOBITE V TRGOVINI,

TEMVEČ Z NAČINOM ŽIVLJENJA.”

(Sebastian Kneipp)

zdravjevvrtcu

 

V šolskem letu 2019/2920 smo se pridružili projektu, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Projekt nosi naslov zdravje v vrtcu. Rdeča nit projekta je bila:

»POČUTIM SE DOBRO«
  • Preko celega šolskega leta, so otroci spoznavali kaj je pomembno za naše dobro počutje in zdravje.
  • Z različnimi dejavnostmi so spoznavali pomembnost gibanja, zdrave prehrane in higiene.
  • Za naše dobro počutje je pomembna tudi glasba, knjiga, predstave in druženje s prijatelji, so povedali otroci.
  • V vrtcu želimo, da otroci prepoznajo, kdaj se počutijo dobro kdaj sem utrujen, zadovoljen, bolan, …).
  • Prepoznajo svoja čustva (kdaj sem srečen, vesel, zaskrbljen, prestrašen,...) in zaznajo razlike ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, močen, zadihan, poln energije, sproščen).
Različne situacije, ki jih v vrtcu vsakodnevno organiziramo otrokom omogočajo spoznavanje in opazovanje razlik.
S programom »Zdravje v vrtcu« želi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.
 Koordinatorica projekta v šolskem letu 2020/2021: Sara Tutnjić