logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

ZDRAVJE V VRTCU 2020/2021

Vrtec je tudi v letošnjem šolskem letu sodeloval v Programu Zdravje v vrtcu z rdečo nitjo Počutim se dobro 2. Program temelji na načrtovanju dejavnosti, ki vsebujejo zdravo prehrano, prometno varnost, duševno zdravje, higieno, telesno dejavnost in socialne interakcije.

V programu so sodelovali štirje oddelki, a kljub temu si je celoten vrtec prizadeval za dobro počutje, varnost in zdravje otrok ter svoje dejavnosti skozi celo šolsko leto načrtoval v tej smeri.

POROČILO  PROGRAMA  ZDRAVJE V VRTCU (NIJZ)

za šolsko leto 2020/2021

                                                                                                                                                            

Rdeča nit: Počutim se dobro 2

  1. Namen programa
  • Postaviti varovanje in krepitev zdravja med svoje prioritetne naloge.

 

  1. Cilji programa
  • Zavedanje samega sebe in svojega telesa ter pridobivanje navad za skrb za zdravje in svoje telo
  • Oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja
  • Delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb. 
  1. Program dejavnosti

V okviru telesne aktivnosti so se otroci na tedenskem nivoju udeleževali gibalnih uric v večnamenskem prostoru vrtca in sicer vsak oddelek določen dan v tednu. Izvajali smo tudi aktivnosti na prostem skozi celo šolsko leto kot so sprehodi, tek na 150 metrov ob obeležitvi dneva športa, ki sta se ga udeležila da najstarejša oddelka. Vsi oddelki razen jasličnih, so se udeležili športnega programa Mali sonček. Pohodništvo kot interesno dejavnost, ki jo vodi Roman zabukovec nismo organizirali, zaradi ukrepov COVID-19.

Pri zdravi prehrani smo dajali pozornost na prehranjevanje pri rojstnih dnevih, starše smo opozarjali da prinesejo sadje, suho sadje in zdravo pijačo. Skrbeli smo za redno hidracijo in okrepčanje s sadjem med obrokoma. V okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka smo v mesecu juniju otrokom ponudili jabolko, domač kruh, med in maslo. Otroke smo seznanjali s hrano različnih kultur in jih hkrati učili na pravilno hranjenje pri mizi in ravnjanje z njo.

Na področju higiene rok in zob, sva otroke opozarjali na pravilno umivanje rok z milom, ščetkanje zob v sodelovanju z zdravstvenim domom Piran pa nismo izvedli, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

Z otroki smo obeležili dan vode, dan Zemlje ter prehode letnih časov in jih s tem navajali na skrb za zemljo in našo okolico.

Za duševno zdravje smo skrbeli z vsakodnevnim izvajanjem dejavnosti, ki vsebujejo socialne interakcije, razvoj empatije, čut za prijateljstvo in skrb drug za drugega. Ob rojstnih dnevih smo skrbeli za pozitivne občutke in doživetja ob praznovanju. Ob ponovnem odprtju vrtca smo še posebej bili pozorni na socialne interakcije med otroki in otroki ter med otroki in odraslimi, z namenom razvijanja občutka empatije in prepoznavanja svojih čustev ter dobre samopodobe.

Program varno s soncem smo pričeli izvajati v sredini meseca maja in ga bomo izvajali vse do konca avgusta. Otroke smo skozi celo šolsko leto navajali na varnost v prometu, jih seznanjali s prometnimi znaki ter jih učili ločevanja odpadkov.

Medicinska sestra Katja Štajner nas ni obiskala, zaradi varnostnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19.  Prav tako niso bili izvedeni roditeljski sestanki v sodelovanju z ZDR Piran, zaradi COVID-19.

 

  1. Organiziranost
  • V program Zdrave v vrtcu (NIJZ) so se vključili oddelki: Sara Tutnjić in Valentina Šestanj (oddelek 3-6), Valentina Pregarac (oddelek 2-3), Lilijana Pevc in Andrej Žibert (oddelek 3-5), Nataša Ogris in Janja Černe ( oddelek 1-6), Tjaša Nižetič Sardžoski (2-3 - Barčica).
  • Strokovni delavci so skozi celo šolsko leto izvajali dejavnosti na teme navedene zgoraj ter do 30.6.2021 napisali tri do pet poročil, za dejavnosti, ki so jih izvedli. Poročila v obliki ankete na spletni strani so oddali koordinatorju programa, vrtec pa jih bo objavil na spletno stran do konca meseca julija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 30.6.2020                                                                                                                                        Ime in priimek koordinatorice programa: Sara Tutnjić