logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

ZAČETEK GRADBENIH DEL PRENOVE KUHINJE

Piran, 5.8.2022

Spoštovani starši!

V ponedeljek 8. 8.2022 pričnejo potekati gradbena dela prenove kuhinje. Dela prenove bodo trajala predvidoma do 30.9.2022.

Organizacija gradbišča bo vzpostavljena v skladu z Varnostnim načrtom. Izvajanje del pa bo organizirano na način, da zaradi njih na gradbišču in območju kjer ima gradbišče vpliv ne bo ogrožena varnost za življenje in zdravja ljudi, prometa, sosednjih objektov in okolja.

V mesecu avgustu bodo potekala dela, ki so bolj hrupna, zato je v skladu z varnostnim načrtom vzpostavljen urnik, ki ne bo motil delovnega procesa v vrtcu.

Zaradi dovozov na gradbišče bo onemogočen dovoz z vozili k vrtcu. Naprošamo vas, da parkirate vozila na modri coni na Ul. IX. korpusa (dovolilnice vrtca naj bodo na vidnem mestu v avtu). O spremenjenem prometnem režimu je že obveščeno tudi redarstvo.

Hvala za razumevanje.

Ravnateljica Renata Novak