logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

INFORMACIJE STARŠEM - NOVO ŠOLSKO LETO

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je pred vključitvijo vašega otroka (otroci, ki bodo prvič vključeni v vrtec) potrebno:

- oddati Vlogo za znižano plačilo vrtca pri pristojnem Centru za socialno delo (»Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«)

- izbrani pediater za otroke novince pred vstopom v vrtec izda potrjeno zdravniško potrdilo (na njem mora biti opredeljeno ali je otrok cepljen po programu), ki je pogoj za vključitev v vrtec  Ob prihodu v vrtec ga oddate strokovnemu delavcu oddelka.

DRUGE *INFORMACIJE STARŠEM NOVINCEV:

Prvi dan uvajanja vašega otroka v vrtcu vas prosimo, da pridete z vašim otrokom v igralnico po 9. uri. Vse nadaljnje informacije o poteku uvajanja boste prejeli od strokovnih delavcev vašega oddelka. V skladu s priporočili roditeljskega sestanka za starše otrok novincev, ki je bil v mesecu juniju, vas ponovno vabimo, da si preberete priporočila na spletni strani vrtca in povezavi:

https://www.vrtecmornarcek.si/index.php/dejavnosti-2/svetovalno-delo/splosna-priporocila-starsem

Piran, 31.08.2022

Ravnateljica Renata Novak