Sporočanje znakov okužbe v družini otroka

Spoštovani starši!                                                                                                                                                                 Piran, 1.03.2021

V kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavijo znaki okužbe s covid-19, je potrebno takoj obvestiti vrtec.  V PRIMERU ODREJENE KARANTENE OTROKU ALI DRUŽINSKEMU ČLANU S STRANI NIJZ, STARŠI TAKOJ OBVESTIJO VRTEC.

PROSIMO, DA STARŠI DOSLEDNO UPOŠTEVATE NAVODILA KARANTENE IN OTROKA NE PRIPELJETE V VRTEC. 

Hvala za razumevanje ter da bomo z vzjamnim sodelovanjem preprečili širjenje okužb.

Ravnateljica Renata Novak

 

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086