Organizacija nujnega varstva v času začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Piran, 30.03.2021

Spoštovani starši.

V četrtek, 1.4.2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno izobraževalno delo  v vrtcih. Nujno varstvo se organizira za otroke, katerih oba ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni listi RS 75/17) in sicer:

  • sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi; št. 75/17),
  • zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
  • zavodih s področja socialne varnosti,
  • Slovenski vojski,
  • Policiji,
  • poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec), vrtcu predložiti potrdilo. V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Od četrtka, 1.4.2021 bo ENOTA BARČICA ZAPRTA. NUJNO VARSTVO BO ORGANIZIRANO V ENOTI MORNARČEK V PIRANU. Vrtec bo deloval od 6.30 do 16. ure.

 

Potrdilo delodajalca za nujno varstvo otrok

 

Lepo pozdravljeni.

ravnateljica Renata Novak 

 

© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086