logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Obvestilo staršem - Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju/dopolnitev Odloka

24.8.2021

 

OBVESTILO STARŠEM OTROK VRTCA MORNARČEK PIRAN IN DRUGIM OSEBAM, starejšim od 15 let,

ki vstopajo v prostore vrtca (Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

Spoštovani starši in drugi obiskovalci vrtca!

Glede na trenutne razmere se bomo morali ponovno soočiti in soobivati z virusom Sars-Cov-2. V imenu zaposlenih Vrtca Mornarček Piran bi se vam rada zahvalila za uspešno sodelovanje in razumevanje vseh ukrepov za preprečevaje širjenja virusa.

Še vedno ostajajo v veljavi dosedanji splošni ukrepi; nošenje mask, razkuževanje in umivanje rok, prezračevanje prostorov, ohranjanje medsebojne razdalje.

Verjamemo, da starši in ostali obiskovalci v prostore našega vrtca vstopate zdravi. Ponovno vas naprošamo, da vse ukrepe resno upoštevate še naprej!

Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji 23. 8. 2021 sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. 

DRUGI PRIHODI V VRTEC: Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka - novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

V okrožnici je med drugim navedeno tudi, da s podaljšanjem veljavnosti odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ostaja v veljavi tudi obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Izjeme za področje predšolske vzgoje so:

  • predšolski otroci v vrtcu in vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

O nadaljnjih morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

Želimo vam lep preostanek počitniških dni.

Ravnateljica Renata Novak