logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Informacija za starše-novosti o plačilu vrtca

Piran, 1.9.2021

Starše obveščamo, da bo s 1. 9. 2021 začela veljati sprememba Zakona o vrtcih (ZVrt-G, Ur. l. RS, št. 18/21), glede sofinanciranja plačil staršev za vrtec.

Starši bodo oproščeni plačila vrtca za:

– mlajšega otroka, če imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka;

– tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Določilo se začne uporabljati 1. septembra 2021. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.