logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Obvestilo o sproščanju ukrepov in druga pojasnila - 22.02.2022

Piran, 22.02.2022

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je Vlada RS je na sobotni seji dne 19. 2. 2022 sprostila velik del epidemičnih ukrepov. Z dnem 21.02. 2022 se je uveljavil Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (Ur.l.RS, št. 22/22; v nadaljevanju: odlok), ki je v celoti nadomestil predhodne odloke. V nadaljevanju vam predstavljamo pregled sprostitev posameznih ukrepov in še veljavnih omejitev.

1. NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK V PROSTORIH VRTCA

Uporaba zaščitnih mask je v notranjih prostorih vrtca še vedno obvezna (11. člen odloka). Še vedno pa veljajo iste izjeme, kot do sedaj, tj. otrokom do dopolnjenega 6. leta starosti in vzgojiteljem ter vzgojiteljem predšolskih otrok – pomočnikom vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki, nošenje zaščitne maske ni obvezno (12. člen odloka).

2. NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK ZUNAJ PROSTOROV VRTCA

Uporaba zaščitnih mask je priporočljiva pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 m (11. člen odloka).

3.OPUSTITEV POGOJA PCT

Od 21. 2. 2022 dalje izpolnjevanje PCT pogoja ni več obvezno na področju dejavnosti vzgoje inizobraževanja.

4. RAZKUŽEVANJE ROK IN PREZRAČEVANJE PROSTOROV

Nov odlok še naprej ohranja obveznost izvajalca dejavnosti, da v zaprtem javnem prostoru, pri vhodu, zagotovi namestitev dozatorja za razkuževanje rok (13. člen odloka). Prav tako je izvajalec dejavnosti dolžan poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se opravlja dejavnost, v skladu s priporočili NIJZ (peti odstavek 13. člena odloka).

5. UKINITEV NAPOTITVE V KARANTENO OB VISOKO RIZIČNEM KONTAKTU

Na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, št. 21/22) je ukinjena odreditev karantene za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19.

6. OPROSTITEV PLAČILA STARŠEV ZARADI NEOBISKOVANJA VRTCA ZARADI ODREJENE KARANTENE

Z ukinitvijo ukrepa odrejanja karantene za otroka, ki je bil v visoko tveganem stiku z okuženo osebo, ni več podlage za priznanje pravice oprostitve plačila staršev za vrtec za dneve odsotnosti otroka po 102. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP).

Lepo pozdravljeni.

ravnateljica Renata Novak