logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

OB MORJU SEM TER TJA

Unesco projekt:

Ob morju sem ter tja / Pešpoti v mojem kraju (ostali zavodi)

Nosilec projekta: Vrtec Mornarček Piran

My Pictures2.jpg

Teme: Globalno državljanstvo, Trajnostni življenjski slog

Ključne besede: biotska raznovrstnost, okolje, voda

Vodja projekta: Lavra Bregar (lavra.bregar [afna] vrtecmornarcek.si)

Ciljna skupina: vrtec, OŠ 1. - 3. razred, OŠ 4. - 6. razred, OŠ 7. - 9. razred, srednja šola

Namen

Pešpoti v naravi so za otroka učno okolje, prostor za igro in raziskovanje. Vsaka pešpot nudi izzive za doživljanje naravnih danosti našega kraja ter razvijanje naravoslovnih spretnosti.

Cilji

  • Spodbujanje mobilne aktivnosti in razvijanje senzoričnih sposobnosti ob prijetnih doživetjih v naravi.
  • Prepoznavanje okoljskih vprašanj v svojem okolju.

Odkrivali in raziskovali bomo naravne danosti pešpoti ter ob tem razvijali zdrav življenjski slog. Organizirali bomo dejavnosti s katerimi bodo otroci aktivno sodeloval pri varovanju narave ter tako razvijal kritično mišljenje in pozitivne vrednote do okolja. 

Prijava

Prijave zbiramo do 30. novembra. Prijavljeni na projekt pošljejo najkasneje do 15. junija povezavo spletne strani, na kateri je objavljen prispevek kjer je razvidno sodelovanje v projektu. Na podlagi prispevka dobijo potrdilo o sodelovanju v mesecu avgustu.

docPrijavnica_Unesco_projekt.doc