logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Moj kraj - čist in prijazen

V Vrtcu Mornarček Piran namenjamo posebno pozornost ozaveščanju in spodbujanju otrok, staršev in širše lokalne skupnosti k odgovornemu ravnanju z okoljem ter učinkovitejšemu ravnanju z viri in energijo.

Na okoljsko tematiko je potekalo več aktivnosti, med katerimi izstopata dve. Oblikovali smo razglednice na temo trajnostnega razvoja v povezavi z dnevom turizma (27. 9. 20) za osveščanje turistov in lokalne skupnosti v sodelovanju z JP Okolje Piran. V okviru nagradnega natečaja-Trajnostna energija 020 (Borzen, operater trga z elektriko) pa smo izdelali energetsko varčno hišo Vila Pika špara. Otroke je ob nastajanju hiše s svojo domiselnostjo in igrivostjo vodila Pika Nogavička. Izdelke si lahko ogledate v Mestni knjižnici Piran. https://www.facebook.com/knjiznicapiran/photos/pcb.3334231676645006/3334216643313176/

Ker se zavedamo pomena sodelovanja vseh deležnikov v skrbi za okolje, so tudi vsi naši izdelki skupinsko delo, pri katerem je ob sodelovalnem učenju vsak prispeval svoj delček ustvarjalnosti.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran