logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA V MORNARČKU

Na prvi jesenski dan smo obeležili Dan slovenskega športa. Strokovni delavci smo pripravili različne športne dejavnosti, s katerimi so se otroci razgibali ter pokazali svoje gibalne sposobnosti. Ob uresničevanju ciljev gibalne vzgoje otroci zaznavajo svoj napredek in ga doživljajo kot uspeh ne glede na dosežke vrstnikov. Vsakodnevna gibalna aktivnost na prostem je varovalni dejavnik zdravja, zato otrokom omogočimo čim več bivanja na prostem. Zaradi epidemiološke situacije so dejavnosti potekale po oddelkih.

GIBALNE DEJAVNOSTI:

Gibalne vaje na poligonu MORSKE ZVEZDICE

Vadba po postajah  MORSKI POLŽKI

Reševanje gibalnih izzivov na poligonu in tek MORSKE ŽELVICE

Gibalne dejavnosti na igrišču  MORSKI KONJIČK

Tek okoli igrišča  MAVRIČNE RIBICE

© 2017 Vrtec Mornarček Piran