logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Zdravje v vrtcu - Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost

POROČILO  PROGRAMA  ZDRAVJE V VRTCU (NIJZ)

za šolsko leto 2021/2022

Rdeča nit: Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost

  1. Namen programa
  • Postaviti varovanje in krepitev zdravja med svoje prioritetne naloge.
  • Opazovati, prepoznavati in se zavedati o zmožnostih, počutju in čustvih  posameznika in odgovorih nanje.
  1. Cilji programa
  • Zavedanje samega sebe in svojega telesa ter pridobivanje navad za skrb za zdravje in svoje telo
  • Oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja
  • Delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb. 
  1. Program dejavnosti

V okviru telesne aktivnosti so se otroci na tedenskem nivoju udeleževali gibalnih uric v večnamenskem prostoru vrtca in sicer vsak oddelek določen dan v tednu. Izvajali smo tudi aktivnosti na prostem skozi celo šolsko leto kot so sprehodi, tek na 150 metrov ob obeležitvi dneva športa, ki sta se ga udeležila dva najstarejša oddelka. Najstarejši oddelek se je udeležil krosa na 300 metrov na Bernardinu. Vsi oddelki razen jasličnih, so se udeležili športnega programa Mali sonček in izvajali naloge kot so rolanje (5-6), pohodništvo, plavanje (5-6), plesne dejavnosti, kolesarjenje itn. Pohodništvo kot interesno dejavnost, ki jo vodi Roman Zabukovec smo izvedli skupaj s starši v mesecu maju.

Pri zdravi prehrani smo dajali pozornost na prehranjevanje pri rojstnih dnevih, starše smo opozarjali da prinesejo sadje, suho sadje in zdravo pijačo. Skrbeli smo za redno hidracijo in prigrizek s sadjem med obrokoma. V okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka smo v mesecu novembru otrokom ponudili jabolko, domač kruh, med in maslo. Otroke smo seznanjali s hrano različnih kultur in jih hkrati učili na pravilno hranjenje pri mizi in ravnanje z njo. Otroci so v vrtcu pili nesladkan čaj in vodo. Občasno so pri kosilu ali popoldanski malici dobili limonado ali sveže stisnjen pomarančni sok. Ob dnevu odprtih 

vrat z dejavnostmi Pokukajmo k sosedu, smo otrokom pripravili Eko tržnico in okuševalnico, kjer so otroci okušali surovo zelenjavo, sadje in kuhano koruzo ter fižol.

Na področju higiene rok in zob, smo otroke opozarjali na pravilno umivanje rok z milom, ščetkanje zob v sodelovanju z zdravstvenim domom Piran pa nismo izvedli, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Najstarejši oddelek je obiskala medicinska sestra, ki je otroke seznanjala s pravilnim ščetkanjem zob ob pravljici in slikovnem gradivu ter lutko.

 

Z otroki smo obeležili Dan vode, dan Zemlje, Dan čebel ter prehode letnih časov in jih s tem navajali na skrb za zemljo in našo okolico.

Za duševno zdravje smo skrbeli z vsakodnevnim izvajanjem socialnih dejavnosti, ki vsebujejo krepitev socialne interakcij, razvoj empatije, čut za prijateljstvo in skrb drug za drugega. Ob rojstnih dnevih smo skrbeli za pozitivne občutke in doživetja ob praznovanju. Otrokom smo dovolili lastno izkustvo, vključenost, pristnost, za razvoj občutka pripadnosti in pomembnosti.   

Program Varno s soncem smo pričeli izvajati v mesecu maju in ga bomo izvajali vse do konca avgusta.

Ostale aktivnosti

Otroke smo skozi celo šolsko leto navajali na varnost v prometu, jih seznanjali s prometnimi znaki ter jih učili ločevanja odpadkov. Najstarejši oddelek se je udeležil vožnje s kolesarčki na piranskem stadionu v okviru projekta Varno v prometu.

Medicinska sestra Katja Štajner nas je obiskala v mesecu oktobru in sicer skupino 5-6 ter skupino 4-5. Z otroki je izvajala dejavnosti v povezavi s prehransko piramido. Seznanjali so se z zdravo in manj zdravo prehrano ter izdelali svoj krožnik hrane, ki ga običajno jejo doma.