logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Zdravje v vrtcu - Prihodnost je moja

V šolskem letu 2022/2023 smo se spet pridružili projektu, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Projekt nosi naslov Zdravje v vrtcu. Rdeča nit projekta je bila:


»PRIHODNOST JE MOJA«

 1. Namen programa
 • Postaviti varovanje in krepitev zdravja med svoje prioritetne naloge.
 • Opazovati, prepoznavati in se zavedati o zmožnostih, počutju in čustvih  posameznika in odgovorih nanje.
 • Preko celega šolskega leta, so otroci spoznavali kaj je pomembno za naše dobro počutje in zdravje.
 • Z različnimi dejavnostmi so spoznavali pomembnost gibanja, zdrave prehrane in higiene.
 • V vrtcu želimo, da otroci prepoznajo, kdaj se počutijo dobro kdaj sem utrujen, zadovoljen, bolan…
 • Z dejavnostmi »Spodbujamo prijateljstvo« smo razvijali občutek empatije, iskali različne načine komunikacije s prijatelji in krepili dobro samopodobo
 • · Z otroki smo obeležili Dan vode, dan Zemlje, Dan čebel ter prehode letnih časov in jih s tem navajali na skrb za zemljo in našo okolico.
 • · Za duševno zdravje smo skrbeli z vsakodnevnim izvajanjem socialnih dejavnosti, ki vsebujejo krepitev socialne interakcij, razvoj empatije, čut za prijateljstvo in skrb drug za drugega. Ob rojstnih dnevih smo skrbeli za pozitivne občutke in doživetja ob praznovanju. Otrokom smo dovolili lastno izkustvo, vključenost, pristnost, za razvoj občutka pripadnosti in pomembnosti.   
 • · Program Varno s soncem smo pričeli izvajati v mesecu maju in ga bomo izvajali vse do konca avgusta.
 • · Ostale aktivnosti
 • · Otroke smo skozi celo šolsko leto navajali na varnost v prometu, jih seznanjali s prometnimi znaki ter jih učili ločevanja odpadkov. 
 • · Obiskala nas je medicinska sestra Katja Štajner in nam predstavila razlike med poškodbami in boleznimi

S programom »Zdravje v vrtcu« želi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Spodaj prilagamo nekaj fotografij dejavnosti v šolskem letu 2022-2023.

 

 

POROČILA DEJAVNOSTI ZDRAVJE V VRTCU.pdf